« Στρώσιμο» Της μηχανής για τις πρώτες 5 ώρες λειτουργίας
1.    Είναι πολύ βασική η επιλογή του λαδιού μίξεως 2Τ που χρησιμοποιείται. Επιλέξτε αυτό που σας προτείνει το κατάστημα πώλησης του μηχανήματος και όχι το πρώτο τυχαίο σε ένα βενζινάδικο.
 
2.    Κάνετε την μίξη αυστηρά όπως ορίζουν οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος σας. ΔΕΝ είναι ίδια η αναλογία σε κάθε δίχρονο κινητήρα, ΔΕΝ καλύπτεται το λάθος στην εγγύηση!
3.    Με το ειδικό γράσο γωνιακής μετάδοσης προφυλάξτε την περιοχή αυτή όπου δέχεται μεγάλη πίεση και επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή κάθε 8 ώρες λειτουργίας.
     
4.    Δουλέψτε το και αλλάξτε το λάδι 2Τ, ασχέτως εάν έχει καεί ή όχι.

Για κάθε επόμενη 5ωρη λειτουργία
1.    Ελέγξτε το επίπεδο στάθμης του μείγματος βενζίνης - λαδιού
2.    Καθαρίστε γύρω από την εξάτμιση
3.    Καθαρίστε υπολείμματα και χόρτα
(Απομακρύνετε τα υπολείμματα κάθε φορά που ανεφοδιάζετε τον κινητήρα με καύσιμο ή και νωρίτερα εάν χρειαστεί)

Για κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή στην αρχή κάθε εποχής λειτουργίας
1.    Αλλάξτε λάδι όταν η λειτουργία γίνεται με βαρύ φορτίο ή σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
2.    Καθαρίστε και συντηρήστε το φίλτρο αέρα
(Καθαρίζετε πιο συχνά σε συνθήκες σκόνης ή μετά από παρατεταμένη χρήση σε ψηλά και ξερά χόρτα)
Για κάθε 50 ώρες λειτουργίας
1.    Αλλαγή μπουζί
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ
1.    Αδειάστε το μείγμα βενζίνης - λαδιού (για να μη το πετάξετε μπορείτε να το βάλετε στο μηχανάκι σας) και στη συνέχεια δουλέψτε το μηχάνημα μέχρι να "μείνει" και να σβήσει μόνο του. Έτσι θα γλιτώσετε αλλοιώσεις στα εσωτερικά του μηχανήματος, διαρροές και λοιπά προβλήματα.
2.    Καθαρίστε το από χόρτα και λοιπά υπολείμματα που επίσης μπορούν να προκαλέσουν ζημιές

3.    * Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν για τετράχρονους βενζινοκίνητους κινητήρες.
** Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα Service της εταιρίας μας
Τηλεφωνικά: 2410579445-6 & 2410572345